:
Konsep dasar pertumbuhan & perkembangan (GDS-K01: Versi FK USU)

LEARN ENGLISH MAKE FRIENDS !!!!!!!

LEARN ENGLISH MAKE FRIENDS !!!!!!!
..:: WELCOME TO THE R.I.A.N.N.A'S BLOG FOREVER ::.. ..:: HAVE A NICE BLOGGING ::.. ..:: THREE CHEERS FOR R.I.A.N.N.A S.O.U.L ::.. ..:: WHAT THE FUCK WITH YOU ::.. <<< THANKSGIVING >>>

Sabtu, 19 Maret 2011

Konsep dasar pertumbuhan & perkembangan (GDS-K01: Versi FK USU)

Pengenalan

(1) Definisi kanak-kanak:
- Dahulu (berdasarkan UU (Undang-undang) tenaga kerja & UU perkahwinan): Belum berusia 12 tahun/ belum berusia 15 tahun/ belum berusia 16 tahun.
- UU No.9 tahun 1979 RI (Republik Indonesia) tentang kesejahteraan kanak-kanak: Belum berusia 21 tahun dan belum berkahwin.
- Konvensi hak-hak kanak-kanak 1989: Belum berusia 18 tahun dan belum berkahwin
- UU No.23 tahun 2002 RI tentang perlindungan kanak-kanak: Belum berusia 18 tahun, termasuk janin di dalam kandungan.

(2) Perbandingan antara kanak-kanak dan orang dewasa:
- Pertumbuhan dan perkembangan:
* Kanak-kanak: (+)
* Dewasa: (-)

- Perbandingan kepala dan panjang badan:
* Kanak-kanak: (1/4)
* Dewasa: (1/8)

- Perbandingan badan dan panjang badan:
* Kanak-kanak: (1/4)
* Dewasa: (1/2)

- Pusat badan:
* Kanak-kanak: Umbilikus (pusat)
* Dewasa: Simfisis pubis

- % cairan tubuh:
* Kanak-kanak: 70-80%
* Dewasa: 50-60%

- Keperluan:
* Kanak-kanak dan orang dewasa adalah berbeza


Pengertian pertumbuhan dan perkembangan:

- Pertumbuhan dan perkembangan adalah seluruh proses kejadian sejak terjadinya persenyawaan sampai ke usia dewasa.

- Pertumbuhan: Perubahan ukuran/ besar/ bentuk sel, organ, mahupun individu. Pertambahan jumlah sel dan zat interselular. Dilihat dari sudut fizik.
Perubahan fizikal yang spesifik pada penambahan saiz yang dilihat dari segi ketinggian, berat badan, ukur lilit kepala, panjang tangan dan kaki, serta bentuk tubuh.

- Perkembangan: Perubahan struktur/ kematangan/ fungsi sel, organ, mahupun individu. Bertambahnya ketrampilan/ fungsi kompleks dalam gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi/ kemandirian. Dilihat dari sudut intelektual dan emosional.
Sesuatu pertambahan dari sudut kompleksiti/ suatu perubahan dari ringkas kepada lebih kompleks dan terperinci dari segi pengetahuan, sikap, serta kemahiran-kemahiran.


Domain-domain perkembangan:

- Gerak kasar (Motorik kasar): Kemampuan kanak-kanak dalam melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, berjalan dan sebagainya.

- Gerak halus (Motorik halus): Kemampuan kanak-kanak dalam gerakan yang melibatkan bahagian-bahagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil tapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti memegang, menulis, mengamati, dan sebagainya.
Tergantung kepada kematangan otak, input daripada sistem sensorik, menambahan berat dan bilangan tisu otot, sebuah sistem saraf yang sihat dan peluang-peluang untuk melatih kemahiran-kemahiran tersebut.

- Bicara dan bahasa: Kemampuan untuk memberi respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, melaksanakan perintah, dan sebagainya.
Bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem simbol-simbol, percakapan, penulisan dan tingkah laku, untuk membenarkan manusia saling berkomunikasi. Bergantung kepada kematangan sebaik pembelajaran dari peluang-peluang yang diberikan.

- Sosialisasi dan berdikari: Kemampuan makan sendiri, membersihkan permainan selepas bermain, berpisah dengan ibu / pengasuh, berinteraksi dengan lingkungannya.
Merupakan area yang luas yang berurusan dengan bagaimana kanak-kanak merasakan tentang dirinya dan hubungan mereka dengan orang lain. Ia merujuk kepada perlakuan kanak-kanak dan respon-respon untuk bermain dan melakukan aktiviti, berhubungan dengan ibu bapa dan pengasuh serta hubungan bersama ahli-ahli keluarga serta rakan-rakannya.


Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan

- Pertumbuhan dan perkembangan: Berbeza, saling berkaitan, berkesinambungan, sulit dipisahkan. Maka digunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan.
- Pertumbuhan dan perkembangan:
(a) Pertumbuhan dan perkembangan fizikal
(b) Pertumbuhan dan perkembangan intelektual
(c) Pertumbuhan dan perkembangan emosi

- Pertumbuhan dan perkembangan fizikal: Meliputi perubahan dalam ukuran/ besar organ/ individu. Dari tingkat molekuler/ ringkas menjadi tingkat yang lebih kompleks. Perubahan bentuk fizik dari janin sehingga usia remaja.
Pertumbuhan fizikal: Sebuah proses individual yang tinggi, rumit, berhubungan dengan kemajuan di dalam area perkembangan yang lain. Keadaan perkembangan fizikal seorang kanak-kanak adalah merupakan satu indikator berkaitan kesihatan secara umum dan keadaan yang baik.

- Pertumbuhan dan perkembangan intelektual: Berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi, kemampuan menangani material yang abstrak/ simbolik. Dari tingkat molekuler/ ringkas kepada proses kompleks. Pada bayi adalah perkembangan fungsi neurologik/ perilaku.

- Pertumbuhan dan perkembangan emosi:
Kemampuan membentuk ikatan batin, mempunyai rasa cinta/ kasih sayang, kemampuan menangani kegelisahan akibat kekecewaan/ rangsangan agresif yang lain.
Berkembang/ meluas: Dari keluarga kepada masyarakat.
Peristiwa pertumbuhan dan perkembangan: Dari waktu persenyawaan kepada usia dewasa.

** Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai/ menimbulkan perubahan dan mempunyai beberapa ciri yang saling berkaitan:
(1) Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan
(2) Pertumbuhan dan perkembangan tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya
(3) Pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeza
(4) Perkembangan berkadar langsung dengan pertumbuhan
(5) Perkembangan mempunyai pola yang tetap (cephalo-caudal dan proximo-distal)
(6) Perkembangan memiliki tahap yang berurutan
(7) Pola perkembangan dapat diramalkan
(8) Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar

** Faktor yang mempengaruhi kualiti pertumbuhan dan perkembangan:
(1) Faktor dalam: Ras/ etnik/ suku bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, potensi genetik
(2) Faktor luar:
- Faktor prenatal: Nutrisi, mekanik, toksik / zat kimia, endokrin, radiasi, jangkitan, kelainan imunologik, dan kelainan embrio
- Faktor persalinan: Komplikasi persalinan: Trauma (cedera) lahir/ asfiksia sehingga menyebabkan kerosakan jaringan otak kanak-kanak
- Faktor pasca persalinan: Nutrisi, penyakit kronik/ kelainan bawaan, persekitaran fizik/ kimia, psikologik, endokrin, sosioekonomi, persekitaran pengasuhan, ubat-ubatan, dan rangsangan


Tahapan pertumbuhan dan perkembangan

Intra uterin (janin) -> Neonatus (Bayi baru lahir) -> Bayi -> Kanak-kanak prasekolah -> Usia sekolah -> Remaja -> Dewasa muda (18-21 tahun) -> Berkahwin -> Intra uterin

- Masa intra uterin (Prenatal):
(a) Masa embrio: Konsepsi (8-12 minggu)
(b) Masa fetus: Awal (12 minggu - trimester II), Lanjut (trimester III)

- Masa ekstra uterin (Postnatal):
(a) Masa neonatal: 0-28 hari
(b) Masa bayi: Awal (1-12 bulan), Lanjutan (1-2 tahun)
(c) Masa kanak-kanak Prasekolah: 2-6 tahun
(d) Masa sekolah: 6-12 tahun, (Pra akil baligh wanita: 6-10 tahun, Pra akil baligh lelaki: 6-12 tahun)
(e) Masa remaja: 13-18 tahun, (Akil baligh wanita: 10-18 tahun, Akil baligh lelaki; 12-18 tahun)


Tempoh pertumbuhan dan perkembangan
- Masa prenatal:
(a) Masa zigot / mudigah: Mulai konsepsi sampai usia 2 minggu kehamilan.
(b) Masa embrio: Usia kehamilan 2 minggu hingga 8 / 12 minggu
(c) Masa janin / fetus: Usia kehamilan 8 / 12 minggu sampai akhir kehamilan, Fetus awal (9 minggu hingga trimester II), Fetus lanjut (Trimester III).

- Masa bayi (infancy): Umur 0-11 bulan
(a) Masa neonatal: 0-28 hari, Neonatal awal (0-7 hari), Neonatal lanjutan (8-28 hari)
* Terjadi adaptasi terhadap persekitaran, perubahan peredaran darah, mulai berfungsinya organ.
(b) Masa post neonatal: 29 hari hingga 11 bulan

- Masa kanak-kanak bawah lima tahun: 12-59 bulan

- Masa kanak-kanak prasekolah: 60-72 bulan


Ciri-ciri pertumbuhan

- Perubahan ukuran: Pertumbuhan fizik (bertambah umur, bertambah berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, bertambah besar organ tubuh seperti jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain)

- Perubahan perbandingan tubuh:
(a) Kepala:
* Bayi baru lahir relatif lebih besar.
* Dewasa relatif lebih kecil.
(b) Titik pusat tubuh:
* Bayi baru lahir di umbilikus/ pusat.
* Dewasa di atas simfisis.

- Hilangnya ciri-ciri lama: Hilangnya kelenjar thymus, tanggalnya gigi susu, hilangnya refleks primitif.

- Timbulnya ciri-ciri baru: Muncul gigi kekal, muncul tanda-tanda seks sekunder.

* Ciri pertumbuhan adalah bersifat unik, kerana:
(a) Kecepatan pertumbuhan tidak teratur
(b) Pola pertumbuhan berbeza untuk setiap organ

* Kecepatan pertumbuhan:
- Cepat I: 0-5 tahun
- Lambat I: 5-10 tahun
- Cepat II: 10-15 tahun
- Lambat II: 15-20 tahun


Grafik pertumbuhan berbagai organ


Pertumbuhan dan perkembangan janin
- Masa embrionik: 12 minggu pertama / trimester I intrauterin, differentiation cepat, ovum yang telah disenyawa akan berubah menjadi organisme yang secara anatomik telah berbentuk manusia.

- Masa fetal: Minggu 12-40, pertumbuhan cepat, fungsi organ terjadi pada minggu 38-40.
a) Tempoh praviable: Sebelum minggu 24-26
b) Tempoh viable (telah dapat hidup di luar rahim): Minggu 26-38

* Penyebab gangguan pada janin:
- Kelainan plasenta/ tali pusat sehingga terjadinya gangguan oksigenasi
- Jangkitan intrauterin: Toksoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex (TORCH)
- Trauma
- Radiasi
- Intoksikasi: Ubat, bahan kimia lainnya
- Gangguan imunologik: Golongan darah ABO/ Rhesus tidak compatible (sesuai)
- Kekurangan zat makanan pada ibu
- Anemia ibu hamil


Pertumbuhan dan perkembangan neonatus
- Penampilan fizik: Kepala besar, mandibula kecil, muka bundar, dada bundar, penampang A-P kurang mendatar, perut besar/ buncit, badan pendek, titik tengah tubuh di umbilikus.

- Antropometri:
(a) Berat badan lahir sekitar 3000 g, 95%: 2500-4500g
(b) Panjang badan lahir sekitar 50 cm, 95%: 45-55 cm
(c) Lingkaran kepala: 34-35 cm

- Fisiologi:
(a) Frekuensi pernafasan: 35-50 kali/minit (kurang daripada 60 kali/minit)
(b) Frekuensi denyutan jantung: 120-160 kali/minit
(c) Gerakan untuk memenuhi keperluan
(d) Memutar kepala kearah puting susu (rooting reflex)
(e) Menangis ketika lapar
(f) Menghisap (sucking reflex)
(g) Menelan (swallowing reflex)
(h) Terkejut (moro reflex)
(i) Buang air besar: 3-5 kali/hari, 24 jam pertama: hitam (mekonium), hari 3-4: peralihan ke warna coklat kehijauan

- Keperluan kalori:
(a) 55 kalori/kg berat badan/hari
(b) 110 kalori/kg berat badan/hari pada akhir minggu pertama

- Keperluan cairan:
(a) Hari pertama: 60 mL/kg berat badan/hari
(b) Hari kedua: 90 mL/kg berat badan/hari
(c) Hari ketiga: 120 mL/kg berat badan/hari
(d) 3 bulan pertama: 150-175 mL/kg berat badan/hari
(e) 3 bulan kedua: 135 mL/kg berat badan/hari
(f) 3 bulan ketiga: 125 mL/kg berat badan/hari
(g) 3 bulan keempat: 110 mL/kg berat badan/hari

- Darah:
(a) Hemoglobin: 17-19 g/dL
(b) Hematokrit: 52%
(c) Leukosit: 10 000-14 000/mm padu


Pertumbuhan dan perkembangan bayi (1 bulan-2 tahun)
Karakteristik fizik:
(a) Berat badan:
- 5 bulan: 2 kali berat badan lahir
- 1 tahun: 3 kali berat badan lahir
- 3 tahun: 4 kali berat badan lahir
- 5 tahun: 6 kali berat badan lahir
* Pertambahan berat badan (g per bulan):
- 3 bulan pertama: 700-1 000
- 3 bulan kedua: 500-600
- 3 bulan ketiga: 350-450
- 3 bulan keempat: 250-350

(b) Panjang badan:
- 1 tahun: 1.5 kali panjang badan lahir
- 4 tahun: 2 kali panjang badan lahir
- 6 tahun: 2.25 kali panjang badan lahir
- 13 tahun: 3 kali panjang badan lahir

(c) Lingkaran kepala:
- Lahir: 34-35 cm
- 6 bulan: 44 cm
- 1 tahun: 47 cm

(d) Lingkaran dada:
- Lahir: Kurang daripada lingkaran kepala
- 1 tahun: Sama dengan lingkaran kepala
* Ciri lain: Penambahan tisu subkutan (lemak).

(e) Fontanel anterior (Ubun-ubun besar):
- Lahir: 3x3 cm
- 6 bulan: Makin besar / lebar
- 9-18 bulan: Menutup

(f) Fontanel posterior (Ubun-ubun kecil):
- 4 bulan: Menutup

(g) Keluarnya gigi susu: 5-10 bulan
- Gigi kacip median bawah
- Diikuti gigi kacip median atas
- Diikuti gigi kacip lateral atas
- Diikuti gigi kacip lateral bawah
- Diikuti gigi geraham susu I
- Diikuti gigi taring
- Diakhiri gigi geraham susu II
* Umumnya pada usia 1 tahun: 6-8 gigi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar